Nostres Serveis

Fiscal

Gestió integral de societats, autònoms, comunitats de béns, etc. Planificació fiscal de les seves operacions. Gestió integral de procediments d'inspecció, recursos i reclamacions de l'autoritat tributària.

Comptable

Confecció de la comptabilitat segons el codi de comerç. Presentació de les comptes anuals. Legalització de llibres comptables. Ànalisi de balanços i estats financers. Suport al personal administratiu de la seva empresa.

Laboral

Confecció de nòmines i assegurances socials. Expedients d'acomiadament, sancions, restructuracions de plantilla.

Mercantil

Constitució i dissolució de societats. Operacions de restructuració. Assessorament mercantil en general.

Declaracions de Renda

Optimització i presentació de declaracions d'IRPF (Declaració de Renda).

Emprenedors

Assessorament integral a futurs empresaris. Tramitació de llicències d'activitat.

Administració de Finques

Gestió integral de comunitats de propietaris & Gestió dels seus lloguers (propietat vertical).

Assessorament financer

Gestió de carteres. Assessorament en Corporate Actions. Planificació financiero-fiscal.

Herències, Assegurances, …

Tramitació d'herències, Assegurances, Assessorament en tràmits administratius (canvis de nom, cancel·lació de reserves de domini, etc.).

Necessites ajuda per fer la declaració de renda ?